MOJE PRZEMYŚLENIA: ##matura2020


On ma kontrolę. On jest suwerenny. On daje pokój, odpocznienie i radość. ZAUFAJ SERCE ME.

Czytaj więcej