#𝓑𝓸ż𝔂 𝓹𝓸𝓴ó𝓳


28 Mar
28Mar

,,A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie''

Filipian 4:7


Jako ludzie, często mamy skłonność do zamartwiania się. Nieustannie martwimy się szkołą, pracą, brakiem pieniędzy czy innymi rzeczami, które przychodzą jak fala miażdżąca nasze serca. Każdego dnia stajemy twarzą w twarz z ciężkimi sytuacjami, które napotykamy na naszej drodze, zapominając o tym, że sami i tak nie damy rady sobie z nimi poradzić. Zapominamy o tym, że jest ktoś kto jest o wiele bardziej potężny, ktoś kto jest w stanie udżwignąc cały nasz ciężar i dać odpoczynek. Paul David Tripp w swojej książce ,,Łaska na codzień'', napisał ,,Nie znajdziemy odpocznienia, starając się zrozumieć życie, lecz ufając temu, który wszystko rozumie dla naszego dobra i swojej chwały''. To jest prawda, której możemy się uchwycić.

 Czy nie było by o wiele łatwiej, gdybyśmy przyjęli to do swojego serca? Dlaczego tak łatwo zapominamy o tym, że to co nie jest pod naszą kontrolą, jest pod kontrolą Wszechmogącego Boga? Dlaczego tak łatwo dajemy strachowi by przejął nad nami kontrolę? 

W 1 Liście Piotra 5:7 pisze ,,WSZYSTKIE wasze troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was.'' 

Czyż to nie wspaniałe? Nie musimy się o NIC troszczyć, mając pewność, że ON się zatroszczy. Nie musimy żyć w strachu, gdyż Jezus jest Księciem Pokoju. ON daje nam pokój i nie chce by nasze serce się  trwożyło (Jana 14:27) 

Nawet w tak ciężkich sytuacjach jak teraz, kiedy na świecie panuje koronawirus, kiedy ogarnia nas strach, lęk, przerażenie- uchwyćmy się Tego, który wszystko kontroluje . Uchwyćmy się tego, który jest większy od tej całej sytuacji. 

Zamartwianie nie pomoże rozwiązać problemów , może jedynie zabrać nam to co jest cenne - POKÓJ BOŻY 

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.